Welkom
Oefenen voor de Cito-toetsen in groep 4?
Cito groep 4
Ontdek alles over de Cito in groep 4

Leerlingen van groep 4 hebben twee keer per jaar de Cito-toets van het LVS. In januari is de eerste Cito-toets en betreft de Cito M4. De tweede vindt plaats rond mei/ juni en is de zogenaamde E4-toets. Wat is nu handig om als ouder te weten over deze toets. Middels dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito-toetsen van groep 4. Op die manier bent u helemaal geïnformeerd. 

 

Welke toetsen worden in groep 4 afgenomen?

Om direct met de deur in huis te vallen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De leerlingen worden getest over alle gebieden die aan bod is gekomen. Dat houdt onder andere in: vermenigvuldigen en delen tot en met 1 , de tafels en grote sommen. Wat spelling betreft gaat het om het goed kunnen spellen van categorie- en werkwoorden. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen in deze groep moeten weten. Begrijpend lezen gaat over de manier waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Elk van deze onderdelen komen tijdens het jaar aan de beurt en zouden beheerst moeten worden. 

 

Belang van de toetsen in groep 4

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de scores van leerlingen? Voor school is het belangrijk om de leeropbrengsten van kinderen in beeld te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen zijn leeropbrengsten te meten. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of de klas en leerlingen voldoende vooruit gaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden gecreëerd om de leerling verder te helpen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Voorbereiding op de toetsen 

Het is zeker zo dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen die in januari en mei worden gedaan. De inhoud komt dan ook terug in de normale lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf op school worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito M4 en E4 verschillen van de reguliere methodetoetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de manier van vragen stellen is anders dan op de normale toetsen. Niet zo gek dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Dat vraagt om heldere en goede oefenboeken, die ingaan op de stof van groep 4. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om kinderen voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets. 

 

Groep 4 Cito thuis oefenen 

Educazione Publishers heeft drie boeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op de Cito M4, terwijl deel 2 voorbereidt op E4. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. De meer dan 33 oefeningen per deel bieden deze oefenboeken meer dan voldoende materiaal om de Cito’s van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruim aan bod. De oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek beschikbaar. Bezoek voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

 

Cito toets in groep 4

Als je kind in groep 4 zit worden er twee belangrijke toetsen gedaan: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling van leerlingen laten zien. De leraren gebruiken de scores om kinderen verder te helpen. Omdat deze scores van belang zijn beslissen veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op de toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij zeker van pas. In de boeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen stevig getraind in alle onderdelen van groep 4 op de basisschool. 

Liever luisteren?


This website was created for free with Webme. Would you also like to have your own website?
Sign up for free